Home » Advertoriale. Реклама » Admiterea – 2016. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Ciclul II Master. Specialităţi
Admiterea – 2016. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Ciclul II Master. Specialităţi

Admiterea – 2016. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Ciclul II Master. Specialităţi

Distribuie articolul:

Universitatea Agrară de Stat din Moldova propune studenţilor săi de la Ciclul II – Studii de Master, următoarele specialităţi:

Specializarea

Tipul de masterat

Codul (DGS)

Forma, durata şi taxa de studii

Zi

Durata, ani

Taxa, lei

Facultatea Agronomie

1. Tehnologii avansate în fitotehnie Cercetare 61 Zi 1,5 4500
2. Agroecologie Cercetare 42 Zi 2 5000
3. Genetică, ameliorare şi biotehnologii vegetale Cercetare 61 Zi 1,5 4500
4. Agricultura conservativă Cercetare 61 Zi 1,5 4500

Facultatea Horticultură

1. Ştiinţe horticole şi agrosilvice Cercetare 61 Zi 1,5 4500
2. Ştiinţe horticole Cercetare 61 Zi 1,5 4500
3. Evaluarea ecosistemelor viticole pentru producţia vitivinicolă cu denumire de origine Cercetare 61 Zi 1,5 4500
4. Managementul ecosistemelor forestiere Cercetare 61 Zi 1,5 4500
5. Protecţia integrată a agroecosistemelor Cercetare 61 Zi 1,5 4500
6. Protecţia integrată a plantelor Profesionalizare 61 Zi 1,5 4500
7. Siguranţa alimentelor de origine vegetală Profesionalizare 61 Zi 1,5 4500

Facultatea Economie

1. Economie şi management în sectorul agroalimentar Cercetare 36 Zi 2 7000
2. Economie şi politici de dezvoltare rurală Profesionalizare 36 Zi 2 7000
3. Administrarea afacerilor în sectorul agroalimentar Profesionalizare 36 Zi 2 7000
4. Marketing agroalimentar Profesionalizare 36 Zi 2 7000
5. Finanţe şi control în sectorul agroalimentar Profesionalizare 36 Zi 2 7500
6. Cooperare agricolă şi integrare economică europeană Profesionalizare 36 Zi 2 7000
7. Turism rural Profesionalizare 81 Zi 2 5950

Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii

1. Biotehnologii în obţinerea şi prelucrarea produselor animaliere Cercetare 61 Zi 1,5 4500
2. Biotehnologii în reproducţia animalelor Profesionalizare 61 Zi 1,5 4500
3. Siguranţa alimentelor de origine animală Profesionalizare 61 Zi 1,5 4500

Facultatea Contabilitate

1. Contabilitate şi audit în sectorul agroalimentar Cercetare 36 Zi 2 7500
2. Contabilitatea întreprinderilor sectorului agroalimentar Profesionalizare 36 Zi 2 7500
3. Auditul întreprinderilor sectorului agroalimentar Profesionalizare 36 Zi 2 7500

Facultatea Inginerie Agrară şi Transport Auto

1. Agroinginerie Cercetare 52 Zi 1,5 6500
2. Electrotehnologii în mediul rural Cercetare 52 Zi 1,5 6500
3. Mentenanţa şi fiabilitatea autovehiculelor Cercetare 52 Zi 1,5 6500
4. Tehnologii şi mijloace tehnice pentru obţinerea bioenergiei Cercetare 52 Zi 1,5 6500
5. Sisteme şi tehnologii avansate în ingineria transportului auto Cercetare 52 Zi 1,5 6500
6. Management inovaţional şi transfer tehnologic Profesionalizare 52 Zi 1,5 6500

Facultatea Cadastru şi Drept

1. Evaluarea şi managementul imobilului Cercetare 58 Zi 1,5 6500
2. Hidroamelioraţie Profesionalizare 58 Zi 1,5 4500
3. Consolidarea terenurilor agricole Profesionalizare 58 Zi 1,5 6500

Concursul la Ciclul II (masterat) se va organiza în conformitate cu Regulamentul privind Admiterea – 2016.

Deţinătorii diplomei de licenţă (Ciclul I) şi a diplomei echivalente celei de licenţă pot obţine titlul de Master pe spcialitatea aleasă de mai sus.

Studiile se efectuează în limba română.

Universitatea îi asigură pe toţi studenţii şi masteranzii cu cămin. De asemenea, UASM îi asigură pe studenţii şi masteranzii anului I de la buget şi contract cu burse, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Vă aşteptăm la Universitatea Agrară de Stat din Moldova!
Ne găsiţi la adresa: MD 2049, mun. Chişinău, str. Mirceşti, 42
(Deplasarea: troleibuzul nr. 29 şi microbuzele nr. 114 şi nr. 154)
Fax: 022 31 22 76
Tel.: 022 31 22 91; 022 31 22 37; 022 43 25 90
www.uasm.md

Distribuie articolul: