Home » Analitica. Аналитика » Producția globală agricolă a crescut cu 20,5%
Producția globală agricolă a crescut cu 20,5%

Producția globală agricolă a crescut cu 20,5%

Distribuie articolul:

Biroul Naţional de Statistică informează că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și gospodăriile populației) în ianuarie-septembrie 2021, conform estimărilor preliminare, a însumat în preţuri curente 27039,0 mil. lei, constituind 120,5% (în preţuri comparabile) faţă de perioada respectivă a anului 2020 (pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în ianuarie-septembrie 2020 față de aceeași perioadă a anului 2019 cu 25,3%).

Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creșterea producţiei vegetale cu 34,9%. Producţia animalieră s-a diminuat cu 4,7%.

În trimestrul III a.c. producția agricolă s-a majorat cu 30,9% față de trimestrul corespunzător al anului precedent, inclusiv producția vegetală – cu 38,1% și producţia animalieră – cu 2,1%. Ponderea producției agricole obținute în trimestrul III 2021 constituie 81,9% din total producție agricolă obținută în 9 luni 2021 (ponderea trimestrului III 2020 în total 9 luni 2020 constituie 72,4%).

Fitotehnie. Recolta anului curent se caracterizează prin majorarea considerabilă a recoltei globale a culturilor agricole, îndeosebi a culturilor cerealiere. Conform estimărilor prealabile, în anul curent recolta globală a culturilor cerealiere şi leguminoase boabe (fără porumb) în gospodăriile de toate categoriile a constituit circa 1822 mii tone (de circa 2,6 ori mai mult față de perioada similară a anului precedent), din care recolta grâului a constituit circa 1530 mii tone (de 2,7 ori mai mult), a orzului – 245 mii tone (de 2,3 ori mai mult), a leguminoaselor boabe – 37 mii tone (cu 38% mai mult).

Mersul recoltării în întreprinderile agricole (inclusiv gospodăriile țărănești (de fermier) mari) indică majorarea esențială a recoltei medii la culturile agricole principale.

Zootehnie. În ianuarie-septembrie 2021 față de aceeași perioadă a anului 2020 în gospodăriile de toate categoriile se constată scăderea producției animaliere pe principalele tipuri: producția de lapte – cu 9,9%, creşterea vitelor şi păsărilor în masă vie – cu 3,4%, producția de ouă – cu 1,8%.

La 1 octombrie 2021 faţă de data respectivă a anului trecut a fost înregistrată micșorarea efectivului de animale de toate speciile în gospodăriile de toate categoriile cauzată de scăderea acestora în gospodăriile populației. Totodată, în întreprinderile agricole efectivul ovinelor și caprinelor a crescut cu 12,1%, bovinelor – cu 7,9%, păsărilor cu 2,2% față de perioada similară a anului trecut.

Distribuie articolul: