Home » Analitica. Аналитика » Regulamentul cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (Partea III). Măsurile de sprijin
Regulamentul cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (Partea III). Măsurile de sprijin

Regulamentul cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (Partea III). Măsurile de sprijin

Distribuie articolul:

Secţiunea a 2-a

Măsurile de sprijin

Prioritatea I. Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin restructurare şi modernizare

Măsura 1. Investiţii în exploataţiile agricole pentru restructurare şi adaptare la standardele Uniunii Europene

Submăsura 1.1. Stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor şi a fructelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii şi tuneluri)

16. Domeniul de acţiune: Sprijinul este acordat pentru compensarea parţială a costului modulelor noi de sere, solarii, tuneluri, al echipamentului, utilajului, materialului de construcţie şi de acoperire pentru sere, solarii şi tuneluri achiziţionate pe parcursul ultimilor doi ani de subvenționare precedenți, precum și al anului în curs de subvenționare şi date în exploatare începînd cu data de 1 noiembrie a anului precedent de subvenționare, al materialului neţesut de tip AGRYL și al materialului de mulcire utilizat pentru acoperirea plantelor, inclusiv în cîmp deschis.

17. Suprafaţa minimă eligibilă în cadrul prezentei submăsuri constituie cel puțin 0,1 ha, înfiinţată de unul şi acelaşi producător agricol.

18. Se permite subvenţionarea materialului de acoperire pentru construcţii de sere, solarii şi tuneluri a cărui grosime constituie cel puţin 150 de microni.

19. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie, conform facturilor și, după caz, invoice-urilor, declaraţiilor vamale de import:

 1. 50% din costul modulelor de sere, echipamentului, utilajului, materialului de acoperire şi de construcţie pentru sere, solarii, tuneluri, precum şi al materialului neţesut de tip AGRYL și al materialului de mulcire utilizat pentru acoperirea plantelor, inclusiv în cîmp deschis;
 2. 30%  din costul materialelor de construcţie, acoperire utilizate la reconstrucţia serelor, solariilor şi a tunelurilor.

20. Sub incidenţa prezentei submăsuri cad şi investiţiile efectuate de către producătorii agricoli din raionul Dubăsari, deţinători de terenuri amplasate după traseul Rîbniţa–Tiraspol, la procurarea în rate a bunurilor eligibile în cadrul prezentei submăsuri. Subvenţia se va calcula reieşind din ratele achitate în perioada 1 noiembrie a anului precedent–31 octombrie a anului în curs de subvenţionare.

21. Suma maximală anuală pe care o poate solicita şi primi un producător agricol în cadrul acestei submăsuri constituie 1,5 mil. lei.

22. Lista echipamentului, utilajului, materialelor de construcţie noi pentru sere, solarii, tuneluri acceptate pentru sprijin financiar în cadrul acestei submăsuri este prezentată în anexa nr. 2 la prezentul Regulament.

23. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului financiar:

 1. copia de pe schiţa de proiect, executată de furnizor sau proiectantul autorizat, cu indicarea parametrilor tehnici;
 2. copia de pe certificatul de înmatriculare sau provizoriu al tehnicii sau utilajului;
 3. procesul-verbal de executare a lucrărilor, cu anexarea devizului de cheltuieli descifrat pentru materialele utilizate, a serviciilor de montare şi instalare.

Submăsura 1.2. Stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea, modernizarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, inclusiv a plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor pomicole

24. Domeniul de acţiune: Sprijinul este acordat pentru:

1) înfiinţarea, începînd cu toamna anului precedent celui de subvenționare, conform proiectului de înființare, a actelor de înfiinţare a plantaţiilor multianuale cu material săditor provenit din pepiniere autorizate (sau import), cu soiuri înscrise în Catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova şi importate conform prevederilor art. 11 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 68 din 5  aprilie 2013 despre seminţe şi nesubvenţionate anterior, după cum urmează:

a) plantaţiilor pomicole, inclusiv de culturi nucifere (cu excepţia plantaţiilor de nuci de tip silvic, celor de aliniament, precum şi a fîșiilor de protecţie);

b) plantaţiile viticole efectuate în perioada primăvară-vară a anului de subvenționare;

c) plantaţiile de arbuşti fructiferi şi de căpşun;

d) plantaţiile de culturi aromatice;

2) defrişarea plantaţiilor multianuale, începînd cu anul precedent celui de subvenționare, excepție făcînd plantațiile pomicole casate în anul 2015 și defrișate în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 705 din 20 octombrie 1995 „Privind modul de înregistrare la venituri, punere pe rod, casare şi defrişare a plantaţiilor perene”, în cazul plantațiilor pomicole, și, respectiv, cu Legea viei şi vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006;

3) instalarea în plantaţiile multianuale a echipamentului antigrindină și antiploaie;

4) instalarea sistemelor moderne de suporturi în plantaţiile multianuale.

25. Suplimentar, pentru sectorul viticol, eligibili pentru subvenționare sînt producătorii care sînt înregistrați și/sau care au înregistrate plantațiile viticole în Registrul vitivinicol.

26. Suprafaţa minimă indivizibilă eligibilă pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale în cadrul prezentei submăsuri este de 0,5 ha, iar la înființarea plantațiilor multianuale în teren protejat – de 0,1 ha. Suprafața maximă anuală eligibilă pentru subvenționare pentru unul și același producător agricol nu poate depăși cumulativ pentru toate tipurile de plantații, la înfiinţarea plantaţiilor multianuale şi la instalarea sistemelor moderne de suporturi în plantațiile viticole tinere – 25 ha, la defrişarea plantaţiilor multianuale neproductive – 100 ha, instalarea în plantațiile multianuale a echipamentului antigrindină și antiploaie – 25 ha.

27. Mărimea subvenţiei se calculează sub formă de cuantum, exprimat ca sumă fixă la o unitate de suprafaţă utilă sau în procente de la valoarea investiției, după cum urmează:

1) pentru înfiinţarea plantaţiilor pomicole, în funcţie de sistemul de cultură, tipul de portaltoi şi densitatea pomilor la un hectar:

a) pentru livezile de măr, cu densitatea pomilor la hectar:

– de la 833 pînă la 1 250 de bucăţi – 3 mii lei/ha

– de la 1 251 pînă la 1 849 de bucăţi – 12 mii lei/ha;

– de la 1 850 de pînă la 2 449 de bucăţi – 30 mii lei/ha;

– de la 2 450 de  bucăţi şi mai mult – 40 mii lei/ha;

– 3 100 bucăţi şi mai mult, inclusiv pentru păr, cu pomi altoiţi pe portaltoi vegetativ, cu vigoare slabă (măr – M-9; M- 26, Bud 62-396 şi păr – gutui tip A şi tip BA 29), conform schemelor de plantare indicate în proiectul de înfiinţare a plantaţiei multianuale – 70 mii lei/ha;

b) pentru livezile de cireș și prun altoit pe portaltoi vegetativ și dotate cu sisteme de irigare, cu densitatea pomilor la hectar:

– de la 1 001 la 1 250 de bucăți – 60 mii lei/ha;

– de la 1 251 la 1 666 de bucăți – 75 mii lei/ha;

– peste 1 667 de bucăți – 90 mii lei/ha;

c) pentru livezile de vişin și cais, precum şi păr, gutui, altoiți pe portaltoi vegetativ și dotate cu sisteme de susținere și irigare, cu densitatea pomilor la hectar de peste 1 001 bucăți – 40 mii lei /ha;

d) pentru livezile de vişin, cireş, cais, prun, piersic, nectarin, precum şi păr, gutui cu densitatea pomilor la hectar:

– de la 400 pînă la 1 000 de bucăţi – 15 mii lei/ha;

– de la 1001 bucăți și mai mult – 20 mii lei/ha;

e) pentru înfiinţarea livezilor de nuc altoit, migdal şi alun – 18 mii lei/ha;

f) pentru înfiinţarea plantaţiilor de cătină albă – 20 mii lei/ha;

g) pentru înfiinţarea plantaţiilor de căpşun (cu densitatea plantelor la hectar de peste 51 000 de bucăți) şi afin (în substrat artificial acid) dotate cu sisteme de irigare prin picurare, inclusiv plantate în teren protejat – 50 mii lei/ha;

h) pentru înfiinţarea plantaţiilor de arbuşti fructiferi dotate cu sisteme de irigare:

– zmeur și mure – 60 mii lei/ha;

– coacăz, agriş și aronia – 30 mii lei/ha;

2) pentru înființarea plantațiilor viticole în funcţie de categoria plantaţiilor, grupa de soiuri şi densitatea plantării:

a) plantaţii cu soiuri de struguri pentru masă – 40 mii lei/ha;

b) plantaţii cu soiuri de struguri pentru vin cu densitatea butucilor la hectar:

– pînă la 3 000 – 25 mii lei/ha;

– de la 3 001 pînă la 3 500  – 30 mii lei/ha;

– de la 3 501 pînă la 4 000 – 35 mii lei/ha;

– de la 4 001 pînă la 4 500 – 40 mii lei/ha;

– peste 4 501 – 45 mii lei/ha;

3) pentru înfiinţarea plantaţiilor de culturi aromatice:

a) trandafir de ulei – 6,0 mii lei per hectar;

b) levănţică, isop, jaleş – 4,0 mii lei per hectar;

4) pentru instalarea sistemelor moderne de suporturi în plantaţiile viticole tinere şi modernizarea sistemelor de suporturi în plantaţiile pe rod, în funcţie de tipul sistemelor de suporturi:

a) spalier vertical cu pari din aliaje de metale, mase plastice şi dispozitive de fixare şi tensionare – 35 mii lei/ha şi respectiv 40 mii lei/ha;

b) spalier vertical cu pari din lemn confecţionaţi, trataţi cu antiseptici şi dispozitive de fixare şi tensionare – 25 mii lei/ha şi, respectiv, 30 mii lei/ha;

c) spalier vertical obişnuit cu pari noi din beton armat sau lemn – 20 mii lei/ha;

5) pentru instalarea sistemelor de suporturi în plantaţiile pomicole tinere (pînă la intrarea pe rod), altoite pe portaltoi vegetativ și plantații bacifere tinere de tip spalier vertical, cu pari noi din beton armat sau lemn tratat antiseptic, utilizat pentru susținerea pomilor sau arbuștilor fructiferi pe direcția rîndului, achiziționate începînd cu doi ani precedenți celui de subvenționare şi dat în exploatare începînd cu 1 noiembrie al anului precedent celui de subvenţionare – 50% din valoarea sistemului de suport, fără TVA, dar nu mai mult de 40 mii lei/ha;

6) pentru echipament antigrindină nou, achiziţionat în perioada a doi ani precedenți celui de subvenționare, inclusiv în rate, şi dat în exploatare începînd cu data de 1 noiembrie a anului precedent – 50% din valoarea echipamentului. Subvenţia se va calcula după achitarea ultimei rate şi trecerea în proprietate a echipamentului antigrindină, dar nu mai mult de 100 mii lei/ha;

7) pentru echipament antiploaie nou, achiziționat în perioada a doi ani precedenți celui de subvenționare, inclusiv în rate, şi dat în exploatare începînd cu data de 1 noiembrie a anului precedent. Subvenţia se va calcula după achitarea integrală a ultimei rate şi trecerea în proprietate a echipamentului, în mărime de 40% din valoarea:

a) plasei antiploaie, procurate separat, în cazul în care există instalat sistemul antigrindină, dar nu mai mult de 100 mii lei/ha;

b) plasei combinate – antiploaie și antigrindină – dar nu mai mult de 200 mii lei/ha și în condiția în care cel puțin o parte din sistemul de protecție nu a fost subvenționat anterior;

8) pentru defrişarea plantaţiilor multianuale (pomicole, nucifere şi viticole) – 10,0 mii lei per hectar, cu asumarea și realizarea angajamentului de a întreține terenurile agricole conform bunelor practici agricole pentru următorii 3 ani.

28. Producătorii agricoli pot beneficia de subvenții majorate în cazul înființării plantațiilor viticole cu soiuri de viţă-de-vie de struguri pentru vin (tehnice):

1) destinate producerii produselor vitivinicole cu indicație geografică protejată/denumire de origine protejată, care posedă paşaportul tehnic al proiectului agreat, printr-un aviz, de către asociaţia/uniunea cu indicație geografică protejată/denumire de origine protejată, în aria căreia este amplasată plantaţia viticolă respectivă – cu 5,0 mii lei/ha;

2) înfiinţate cu soiuri autohtone (grupul Feteasca, Rara neagră, Viorica) – cu 5,0 mii lei/ha.

29. Nu vor fi eligibile subvenționării:

1) plantațiile pomicole înființate cu material săditor obținut prin metoda altoirii pe loc, în afara pepinierelor autorizate;

2) plantațiile multianuale care, în momentul inspectării, de către reprezentații Agenției, nu sînt întreținute corespunzător procedeelor agrotehnice (adică sînt plantații îmburuienate), cu excepția plantațiilor multianuale care, conform proiectului de înființare, dispun de tehnologie cu înierbare printre rînduri.

30. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului financiar:

 1. actul privind înfiinţarea plantaţiilor multianuale/perene în primul an de vegetaţie, conform anexei nr. 8 la prezentul Regulament (întocmit pe o foaie format A-4 pe ambele părţi), conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 705 din 20 octombrie 1995 „Privind modul de înregistrare la venituri, punere pe rod, casare şi defrişare a plantaţiilor perene”;
 2. pentru plantaţiile viticole – actul privind înfiinţarea plantaţiei viticole (de plantare a viţei-de-vie) şi actul privind recepţionarea plantaţiei viticole în primul an de vegetaţie, conform prevederilor art.12 alin. (1) din Legea viei și vinului nr. 57 din 10 martie 2006;
 3. copia de pe raportul statistic privind înfiinţarea plantaţiilor multianuale (formularul nr.2 liv-vii), în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare;
 4. copia de pe paşaportul, inclusiv de pe planul general, al proiectului de înfiinţare a plantaţiilor pomicole şi viticole, iar în cazul plantaţiilor de arbuşti fructiferi, căpşun şi al culturilor aromatice, copia de pe planul general al plantaţiei, cu indicarea dimensiunilor, segmentelor ce formează conturul (perimetrul) plantaţiei şi indicarea schemei de plantare, elaborate de proiectantul în domeniu;
 5. copia de pe paşaportul proiectului de înfiinţare a pepinierelor viticole şi pomicole, cu indicarea componentelor specifice acestora;
 6. copia de pe schiţa de proiect privind instalarea sistemului de suporturi în plantaţiile multianuale tinere sau modernizarea acestora în viile pe rod, copia de pe schiţa de proiect, cu descifrarea părţilor componente ale echipamentelor antigrindină și antiploaie, elaborate, după caz, de biroul de proiectare, de producător sau de furnizor;
 7. copia de pe certificatul de valoare biologică a materialului săditor pomicol sau copia de pe certificatul de calitate a materialului săditor viticol, certificatul de calitate a semințelor în cazul înfiinţării plantaţiilor de culturi aromatice, eliberat de producător;
 8. copia de pe cererea pentru casarea plantaţiei perene, extrasul din decizia consiliului local despre aprobarea casării – pentru plantațiile casate în anul 2015, extrasul din decizia consiliului local de nivelul al doilea, copia de pe actul de defrişare a plantaţiilor perene, ale căror modele sînt aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.705 din 20 octombrie 1995 „Privind modul de înregistrare la venituri, punere pe rod, casare şi defrişare a plantaţiilor perene”, cu anexarea acordului proprietarului plantaţiei;
 9. copia de pe declaraţia, actul de casare şi actul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării şi defrişării acestora, conform prevederilor art.12 alin. (1) din Legea viei și vinului nr. 57 din 10 martie 2006, cu anexarea acordului proprietarului plantaţiei;
 10. actul de dare în exploatare a sistemului de suporturi în plantații viticole tinere, actul de modernizare a sistemului de suporturi în plantații viticole pe rod, conform modelului aprobat prin ordin al ministrului agriculturii și industriei alimentare;
 11. copia de pe ordinul de plată privind achitarea integrală pentru sistemele antigrindină şi antiploaie sau copia de pe ordinul de plată privind achitarea sistemelor în rate pentru perioada a doi ani precedenți și anul în curs celui de subvenționare.

31. Cererile de solicitare a sprijinului financiar pentru instalarea sistemului de suporturi în plantaţiile viticole tinere se vor depune în primul sau al doilea an de la plantarea viilor, iar pentru modernizarea sistemului de suporturi în plantaţiile viticole pe rod – în anul efectuării investiţiei respective.

În cazul amînării recepţionării plantaţiei pomicole-viticole în primul an de vegetaţie din cauza gradului necorespunzător de prindere a materialului săditor sau din cauza întîrzierilor legate de legalizarea dreptului de posesie asupra terenurilor pe care s-a realizat investiția, producătorul agricol este în drept să depună cererea de solicitare a sprijinului financiar pentru înfiinţarea plantaţiei în al doilea an de vegetaţie (de la plantare).

 Submăsura 1.3. Stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol convenţional

32. Domeniul de acţiune: Subvenţia se acordă pentru procurarea de tractoare, combine, alte maşini şi utilaje agricole prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul Regulament cu anul producerii nu mai mic de doi ani precedenți celui de subvenționare, achiziţionate, începînd cu data de 1 noiembrie a anului precedent, de la furnizori/distribuitori din ţară sau importate direct de către producătorul agricol.

33. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie în proporţie de 25% din cost (per unitate), dar nu mai mult de 300 mii lei per beneficiar, cu excepția combinelor autopropulsate pentru recoltarea strugurilor, pentru care suma maximală constituie 750 mii lei per beneficiar.

34. Prin derogare de la prevederile pct. 33, sub incidenţa prezentei submăsuri cad inclusiv tehnica, utilajul agricol nou, procurate în rate începînd cu anul trei precedent celui de subvenționare, cu anul producerii nu mai mic de trei ani precedenți celui de subvenționare, prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul Regulament, valoarea subvenţiei se calculează reieşind din ratele achitate în perioada 1 noiembrie a anului precedent celui de subvenționate–31 octombrie a anul curent de subvenționare.

35. Începînd cu anul 2018, tehnica şi utilajul agricol nou procurate în rate vor fi subvenționate doar după achitarea ultimei rate și trecerea în proprietate a tehnicii și utilajului procurat.

36. Pentru tehnica şi utilajul agricol nou, procurate începînd cu anul trei precedent celui de subvenționare, cu anul producerii nu mai mic de trei ani precedenți celui de subvenționare, prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul Regulament, prin intermediul companiilor de leasing, în baza unui contract de leasing financiar, conform Legii nr.59-XVI din 28 aprilie 2005 cu privire la leasing, prin derogare de la prevederile pct. 33, producătorul agricol va avea dreptul să solicite subvenţia odată cu achitarea ultimei rate şi trecerea în proprietate a tehnicii şi utilajului agricol nou, iar valoarea subvenţiei se calculează reieşind din ratele achitate, exceptînd plăţile aferente leasingului: dobînda de leasing, asigurarea bunului.

37. Solicitanţii de subvenţii care au procurat combine/tractoare începînd cu anul precedent celui de subvenționare vor beneficia de subvenţie după capacitatea motorului (cai putere) raportată la suprafaţa terenului arabil deţinut în condiţiile legii, conform tabelelor privind corelarea puterii tractorului și combinei cu suprafața exploatației agricole, conform anexei nr.4 la prezentul Regulament, iar pentru diverse mașini și utilaje agricole solicitantul trebuie să dețină cel puțin 5 ha teren agricol și tractor cu capacitatea energetică necesară pentru agregatarea acestuia.

38. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului financiar:

 1. copia actelor ce atestă dreptul de proprietate sau extrasul din Registrul de evidenţă a contractelor de arendă a terenului al primăriei;
 2. copia de pe contractul de vînzare–cumpărare privind achiziţionarea tehnicii şi utilajului agricol nou, după caz;
 3. copia de pe certificatul de înmatriculare/înregistrare sau provizoriu al tehnicii şi utilajului agricol nou;
 4. copia de pe ordinul de plată privind achitarea integrală (inclusiv a avansului, indiferent de mărimea şi data achitării lui), sau, după caz, a ratei achitate la procurarea utilajului agricol nou;
 5. declaraţia producătorului agricol privind combinele, tractoarele agricole din gospodărie, cu indicarea denumirii, anului de producere și puterii de tracțiune, iar pentru agregatele procurate – a puterii de tracțiune și productivității acestora, conform modelului aprobat prin ordin al ministrului agriculturii și industriei alimentare;
 6. forma de raportare 29-agr, completată de producătorul agricol, în cazul solicitării subvenției pentru tractor/combină;
 7. copiile de pe pașapoartele tehnice ale mașinilor și agregatelor procurate, necesare pentru identificarea productivității acestora.

Submăsura 1.4. Stimularea investiţiilor pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice

39. Domeniul de acţiune: Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie din costul utilajului tehnologic nou, achitat integral, destinat dotării şi modernizării fermelor zootehnice, inclusiv construcţiei/reconstrucţiei fermelor zootehnice de bovine, ovine și caprine.

40. Mărimea subvenţiei acordate se calculează sub formă de compensaţie din valoarea utilajului tehnologic nou (inclusiv a materialelor de construcţie şi lucrărilor de proiectare), conform facturilor, iar în cazul importului – conform copiei de pe declaraţia vamală şi complimentară, cu anexarea invoice-ului, după cum urmează:

 1. pentru fermele zootehnice de bovine destinate creşterii şi întreţinerii bovinelor, șeptel de lapte – 50% din costul utilajului tehnologic, materialelor de construcţie, conform devizelor de cheltuieli, inclusiv conform proiectului tehnic elaborat de companii licenţiate în acest domeniu, dar nu mai mult de 3,0 mil. lei per beneficiar;
 2. pentru fermele zootehnice de bovine destinate creşterii şi întreţinerii bovinelor, șeptel de carne – 30% din costul utilajului tehnologic, materialelor de construcţie, conform devizelor de cheltuieli, inclusiv conform proiectului tehnic elaborat de companii licenţiate în acest domeniu, dar nu mai mult de 2,0 mil. lei per beneficiar;
 3. pentru fermele zootehnice apicole – 50% din costul utilajului tehnologic, dar nu mai mult de 500,0 mii lei per beneficiar;
 4. pentru fermele zootehnice de alte specii din domeniul agricol – 30% din costul utilajului tehnologic (inclusiv al materialelor de construcţie şi lucrărilor de proiectare, pentru fermele zootehnice de ovine și caprine), dar nu mai mult de 1,5 mil.lei per beneficiar.

41. În cadrul prezentei submăsuri se va beneficia de subvenţii la utilaj, echipament (inclusiv software folosit în managementul fermei zootehnice), materiale de construcţie, lucrări de proiectare, procurate/efectuate începînd cu anul doi precedent celui de subvenționare şi date în exploatare începînd cu data de 1 noiembrie a anului precedent celui de subvenționare.

42. Lista echipamentului, utilajului tehnologic, materialelor de construcţie eligibile în cadrul prezentei submăsuri este prezentată în anexa nr.6 la prezentul Regulament.

43. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului financiar:

 1. copia de pe documentaţia tehnică eliberată de producător, cu descrierea caracteristicilor tehnice ale utilajului tehnologic;
 2. copia de pe procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi de pe procesul-verbal de recepţie finală, însoţite de avizul expertizei ecologice de stat, proiectul tehnic și devizul de cheltuieli în cazul construcţiilor/ reconstrucţiilor fermelor zootehnice de bovine/ovine/caprine;
 3. procesul-verbal de executare a lucrărilor, cu anexarea devizului de cheltuieli descifrat pentru materialele utilizate, serviciile de montare şi instalare;
 4. copia de pe autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare, eliberată în modul stabilit;
 5. copia de pe certificatul de înmatriculare sau provizoriu a tehnicii/utilajului;
 6. în cazul construcţiilor/reconstrucţiilor fermelor zootehnice, copia de pe proiectul tehnic elaborat de companii licenţiate în acest scop.

Submăsura 1.5. Stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului genetic al acestora

44. Domeniul de acţiune: Sprijinul este acordat pentru compensarea parţială a investiţiei la procurarea animalelor de prăsilă de la ferme de prăsilă incluse în Nomenclatorul raselor, tipurilor şi crosurilor de animale, omologate (raionate) în Republica Moldova, inclusiv din import, începînd cu data de 1 noiembrie a anului precedent celui de subvenționare.

45. Mărimea subvenţiei se calculează sub formă de compensație din valoarea costului animalului, conform facturilor, invoice-urilor și declarațiilor vamale, în mărime de:

 1. 50% pentru vaci primipare, junci și juninci cu vîrsta de cel puțin 12 luni, dar nu mai mult de 2,5 mil. lei per beneficiar, într-un an de subvenționare;
 2. 30% pentru vieri cu vîrsta de 4-8 luni (rasă pură și birasială) și scrofițe neînsămînțate cu vîrsta de 5-8 luni (rasă pură și birasiale), dar nu mai mult de 500,0 mii lei per beneficiar într-un an de subvenționare;
 3. 50% pentru berbeci și țapi cu vîrsta de 6-20 luni, dar nu mai mult de 200,0 mii lei per beneficiar într-un an de subvenționare;
 4. 50% pentru mioare și căprițe cu vîrsta de 6-20 luni, dar nu mai mult de 500,0 mii lei per beneficiar într-un an de subvenționare;
 5. 50% pentru iepuri de casă de reproducție, dar nu mai mult de 200,0 mii lei per beneficiar într-un an de subvenționare;
 6. 50% pentru mătci de albine cu vîrsta de cel mult 3 luni, dar nu mai mult de 100,0 mii lei per beneficiar într-un an de subvenționare;
 7. 50% pentru roiuri de albine cu mătci cu vîrsta de cel mult 3 luni, dar nu mai mult de 200,0 mii lei per beneficiar într-un an de subvenționare.

46. Vîrsta animalelor se va calcula de la data nașterii, conform certificatelor de rasă, pînă la facturare.

47. În cadrul prezentei submăsuri se acordă subvenţii producătorilor agricoli pentru procurarea anuală a unui efectiv minim de la:

 1. 3 – vaci/junci la fermele de bovine;
 2. 5 – scroafe/scrofiţe la fermele de porcine;
 3. 10 – oi/capre la fermele de ovine/caprine;
 4. 10 – iepuroaice la fermele de iepuri;
 5. 30 – mătci de albine/roiuri de albine.

48. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului financiar:

 1. copia de pe documentele primare contabile (facturi fiscale, facturi de expediţie), iar în cazul importului – copia de pe declaraţia vamală şi complimentară, cu anexarea invoice-ului, vizate de medicul veterinar şi şeful subdiviziunii teritoriale ale Agenţiei;
 2. copia de pe autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare pentru exploataţia zootehnică în care vor fi întreţinute animalele;
 3. copia de pe poliţa de asigurare a animalelor, cu excepţia procurării mătcilor de albine/roiurilor de albine, încheiat în conformitate cu Legea nr. 243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură;
 4. copia de pe actele de punere şi scoatere de sub carantină profilactică a animalelor de prăsilă importate, eliberate de subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor;
 5. copia de pe certificatul de înregistrare (identificare, mişcare) a animalelor, pentru cele care sînt supuse înregistrării conform Legii nr.231-XVI din 20 iulie 2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor;
 6. copia de pe certificatul de rasă (pedigriu) al fiecărui animal;
 7. pentru roiurile de albine, copia de pe certificatul de rasă al mătcilor de albine.

Submăsura 1.7. Stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale şi instituţiile financiare nebancare

49. Domeniul de acţiune: Sprijinul este acordat producătorilor agricoli care au obţinut credite începînd cu anul trei precedent de subvenționare de la băncile comerciale şi instituţiile financiare nebancare înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova pentru achiziţionarea următoarelor bunuri şi servicii:

 1. seminţe, material săditor şi sistem de suport;
 2. combustibil și lubrifianți;
 3. îngrăşăminte (minerale şi organice), inclusiv mijloace de protecţie a plantelor şi animalelor;
 4. furaje;
 5. module de seră, peliculă şi alte materiale pentru construcţia/ reconstrucţia de sere, solarii şi tuneluri;
 6. tehnică şi utilaj agricol, echipament ce formează sisteme de irigare, echipament antigrindină şi antiploaie;
 7. utilaj tehnologic, materiale de construcţie pentru infrastructura fizică, precum și pentru utilarea și renovarea exploatației agricole;
 8. animale de prăsilă;
 9. construcția și dotarea tehnologică a pensiunilor agroturistice;
 10. echipamente tehnologice şi utilaje pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi prelucrarea primară în localităţile rurale.

50. Mărimea sprijinului acordat se calculează aplicînd formula:

 S = D × K × (Rm/Rd),

unde:

S – suma subvenţiei (în lei), dar nu mai mult decît valoarea dobînzii achitate conform contractului de creditare/împrumut, începînd cu data de 1 noiembrie al anului precedent de subvenționare;

D – valoarea dobînzii achitate conform contractului de creditare/împrumut;

K – coeficientul stabilit prin raportul dintre suma utilizată exclusiv în scopurile indicate la punctul 49 și  suma creditului accesat;

Rm – rata medie anuală stabilită de Banca Națională a Moldovei la începutul anului în curs de subvenționare;

Rd – rata dobînzii conform contractului de creditare/împrumut.

51. Pentru creditele cu rata dobînzii flotantă, în formula de calcul va fi utilizată media ratelor dobînzii flotante pentru perioada de calcul.

52. Pentru obţinerea sprijinului se solicită suplimentar:

 1. copia de pe contractul de credit/împrumuturi;
 2. certificatul eliberat de către instituţiile financiare privind direcţiile de utilizare a creditului şi suma dobînzii achitată începînd cu data de 1 noiembrie a anului precedent celui de subvenționare, conform modelului aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi industriei alimentare;
 3. copia de pe ordinele de plată ce atestă achitarea dobînzii începînd cu data de 1 noiembrie a anului precedent celui de subvenționare sau borderourile ordinelor/notelor de plată, completate şi eliberate de către instituţiile financiare conform modelului aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi industriei alimentare.

53. Suma maximală a subvenţiei acordate unui singur beneficiar în cadrul prezentei măsuri constituie 100,0 mii lei, cu excepţia creditelor accesate prin intermediul proiectelor investiționale și programelor de asistență externă în sectorul agricol și mediul rural, gestionate de unitățile de implementare, pentru care plafonul constituie 150,0 mii lei.

Pentru grupurile de producători (creditele accesate de grup) plafonul constituie 300 mii lei.

54. Creditele revolving, leasing și overdraft nu sînt eligibile în cadrul prezentei submăsuri, indiferent de sursa lor. Pentru creditele destinate susținerii tinerilor, cu porţiune de grant, valoarea subvenției se calculează din valoarea dobînzii achitate a creditului de bază, fără porțiune de grant ce urmează a fi rambursată.

Submăsura 1.7A. Stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură

55. Domeniul de acţiune: Mijloacele financiare prevăzute pentru prezenta submăsură se utilizează la subvenţionarea primelor de asigurare ale producătorilor agricoli, în baza contractelor de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură care pot fi produse în anul în curs de subvenționare, în conformitate cu Legea nr.243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură şi în baza Listei riscurilor pentru a căror asigurare se subvenţionează, din Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, primele de asigurare în fitotehnie, horticultură, viticultură şi zootehnie (anexa nr.2 la prezentul Regulament) şi a Listei culturilor agricole şi a speciilor de animale şi păsări pentru a căror asigurare se subvenţionează, din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, primele de asigurare (anexa nr.3 la prezentul Regulament).

56. Cuantumul maxim al subvenţiei se stabileşte ținînd cont de primele de asigurare calculate conform tarifelor de asigurare prevăzute în condiţiile speciale de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură şi nu depăşește plafonul de 300,0 mii lei pentru unul şi acelaşi producător agricol, iar pentru asigurarea plantaţiilor multianuale – cuantumul maxim al subvenţiei nu depăşește 400,0 mii lei.

 

Distribuie articolul: