Home » Analitica. Аналитика » Cât contribuie agricultura UE la subţierea stratului de ozon?

Cât contribuie agricultura UE la subţierea stratului de ozon?

Distribuie articolul:

Franţa este ţara cu cele mai multe emisii de amoniac din UE – 20% din totalul la nivel de Uniune, urmată de Germania, cu aproape 18%. Numai că, în timp ce în Franţa emisiile de amoniac sunt aproape egale cu cele din 1990, în Germania acestea s-au redus cu aproape 20%.

La nivelul celor 28 de state membre ale UE, emisiile de azot au scăzut între 1990 şi 2013 cu aproape 30%. Cele mai mari valori, între 60 şi 75%, s-au înregistrat în Bulgaria, ţările baltice, Olanda şi Slovacia. Spania a consemnat cea mai mare creştere, de 11%.

Principala cauză a emisiilor mai mari din Spania este dezvoltarea zootehniei şi creşterea numărului de vite, suine şi găini. În contrast, reducerea considerabilă din alte state, în special cele foste comuniste, este dată de reducerea şeptelului şi a îmbunătăţirii managementului deşeurilor organice. De asemenea, se constantă o tendinţă de scădere a cantităţilor de îngrăşăminte azotoase utilizate pentru fertilizarea solului.

În Olanda, prelucrarea deşeurilor a condus la o diminuare considerabilă a amoniacului degajat în atmosferă. Aceasta se poate obţine prin îngroparea rapidă a dejecţiilor de la crescătoriile de animale. Majoritatea cantităţilor de amoniac se degajă în primele 12 ore, din cauza volatilităţii ridicate a gazului.

Print

La nivelul UE, plafoanele naţionale de emisii au fost stabilite în 1999, prin Protocolul de la Gothenburg referitor la reducerea acidifierii, eurofizării şi nivelului de ozon troposferic.

Obiectivul acestui protocol este de a controla şi a reduce emisiile de dioxid de sulf, oxizi de azot, amoniac şi compuşi organici volatili, care pot produce efecte dăunătoare asupra sănătăţii umane şi asupra ecosistemelor naturale (terestre şi acvatice), materialelor şi culturilor agricole datorită efectului de acidifiere şi eutrofizare sau formării ozonului troposferic.

De asemenea se urmăreşte ca depunerile şi concentraţiile în aer ale poluanţilor cu efect de acidifiere, eutrofizare şi de precursori ai ozonului troposferic să nu depăşească încărcările şi nivelurile critice stabilite pentru elementele sensibile de mediu.

Prevederile Protocolului Gothenburg sunt preluate la nivelul UE prin prevederile Directivei nr. 2001/81/CE.

Sursă: adevarulfinanciar.ro  

Distribuie articolul: