Home » Analitica. Аналитика » Cum pierde competitivitatea agricultura autohtonă din cauza prețului ridicat al arendei terenurilor?
Cum pierde competitivitatea agricultura autohtonă din cauza prețului ridicat al arendei terenurilor?

Cum pierde competitivitatea agricultura autohtonă din cauza prețului ridicat al arendei terenurilor?

În ultimii 5 ani în Republica Moldova există o tendință de scumpire fără precedent a plății de arendă, dar și a prețului propriu-zis al terenurilor agricole.

Spre exemplu, în anul 2024 costul de arendă a unui hectar de pământ în regiunea Nord variază între 2 500 – 4 000 lei/anual. Există oferte de arendă și de 5 000 lei/anual.

Paralel, costul de procurare a unui hectar de teren agricol în regiunea Nord se situează între 3 000 – 5 000 EUR/ha, iar la Sud – 2 000 – 2500 EUR/ha. Din considerentul, că există o cerere mai activă pentru arendarea pământului, ritmul de creștere al prețului arendei este unul mai mare, comparativ cu prețul la vânzare. Totodată, factorul determinant al majorării respective de preț este nu atât deficitul de teren, cât concurența artificială creată de goana după suprafețe a producătorilor mijlocii și mari.

În acest context, vă prezint câteva date generale despre prețurile terenurilor agricole din Europa, conform Eurostat.

pret-teren

În anul 2022, prețul mediu al unui hectar de teren agricol în UE era de 10 578 EUR/ha, iar prețul mediu anual de închiriere, a fost de 199 de euro pe hectar. Comparat cu Republica Moldova (în jur de 4000 EUR/ha), prețul de achiziție al terenului în UE este de 2,6 ori mai mare, în schimb ce ține de arendă, aceasta este mai ieftină în Moldova cu doar 25 % (150- 160 EUR/ha) în raport cu media UE (199 EUR/ha). Ba mai mult, nivelul prețului de arendă în Republica Moldova este practic la același nivel cu cel din Franța (154 EUR/ha), Spania (163 EUR/ha) și Cehia (151 EUR, ha).

Creșterea costurilor terenurilor agricole în Republica Moldova, atât în ceea ce privește arenda, cât și achiziția, pune fermierii moldoveni într-o poziție de dezavantaj competitiv în raport cu colegii lor europeni. Acest fenomen de scumpire rapidă, alimentat mai degrabă de concurența artificială și goana după suprafețe decât de un deficit real de terenuri, face ca fermierii din Moldova să suporte costuri mai mari de producție, mai ales că fermierii europeni beneficiază de subvenții directe la hectar, subvenții ce nu sunt acordate agricultorilor autohtoni. De exemplu, un fermier francez, român sau spaniol poate vinde grâul cu 40-50 EUR/tonă mai ieftin și tot să obțină profit.

Această situație, face trimitere la nevoia de adoptare a unor măsuri pentru reglementarea pieței terenurilor și ajustării politicilor agricole. Este esențial să se găsească soluții pentru a echilibra costurile de arendă și achiziție a terenurilor, astfel încât să se mențină viabilitatea economică a agriculturii în Republica Moldova.

(Analiză de Iurie Rija, directorul executiv al Asociației Exportatorilor și Importatorilor de Produse Agricole și Cerealiere „Agrocereale”)