Home » Noutăţi. Новости » Pagubele din agricultură încă nu pot fi evaluate
Pagubele din agricultură încă nu pot fi evaluate

Pagubele din agricultură încă nu pot fi evaluate

Datorită temperaturilor scăzute, înregistrate în ultimele 24 de ore și a precipitațiilor abundente, căzute sub formă de lapoviță și ninsoare, situația în agricultură s-a agravat.

Specialiștii din cadrul Direcțiilor Agricultură și Alimentație din teritoriu, în regim de urgență au ieșit la fața locului, vizitând plantațiile pomicole multianuale, viile și culturile cerealiere.

Ca rezultat, s-a constatat că pomii fructiferi au fost afectați diferențiat, în funcție de specie, limitele de rezistență la temperaturi scăzute a organelor de rod. Pe primul loc în ordinea sensibilității se află caisul persicul și nucul, fiind afectați în măsură mai mare datorită faptului că sunt specii termofile. Mai puțin au avut de suferit cireșul și vișinul, deoarece la aceste specii polenizarea florilor deja a avut loc. La prun există probabilitatea mai avansată a distrugerii organelor florale, îndeosebi a pistilului.

Situaţia e mai puţin gravă în livezile din grupa semânțoase. Mărul se află în faza de buton floral și rezistența la temperaturile minimale este mai înaltă. Culturile cerealiere de toamnă și vița de vie nu au avut de suferit. Au fost afectate suprafețele însămânțate cu rapiță.

În unele raioane au fost deja formate grupuri de monitorizare a pagubelor.

Sursă: Ministerul Agrulcuturii şi Industriei Alimentare