Home » Analitica. Аналитика » Ce este important să ştim despre pesticide?
Ce este important să ştim despre pesticide?
Sursă foto: AIM Group

Ce este important să ştim despre pesticide?

Distribuie articolul:

Produsele de protecţie a plantelor, denumite generic pesticide, sunt folosite pentru a proteja culturile de îmburuienare şi de atacul bolilor şi dăunătorilor pe tot parcursul vegetaţiei, cât şi după recoltare. O posibilă consecinţă a utilizării neraţionale a acestora poate fi prezenţa reziduurilor de pesticide în produsele agricole ajungând astfel în alimente. 

Conform definiţiei dată de EFSA (European Food Safety Authority – Info session on applications of pesticides – technical meeting with stakeholders on EFSA GD on residue definition for dietary risk assessment, Parma, 26 September 2016), reziduul este o cantitate infimă de substanţă activă dintr-un pesticid, care poate rămâne într-o cultură tratată. De exemplu, un reziduu de 0,1 mg / kg, poate fi echivalent cu o muscă pe un camion de 10 tone.

Utilizarea pesticidelor este autorizată numai după o evaluare amănunţită a riscurilor de către experţi independenţi care se asigură că orice reziduuri rămase după utilizarea corectă a produsului nu prezintă riscuri pentru sănătatea consumatorilor. Pentru a fi sigure pentru consumatori, se stabilesc niveluri maxime de reziduuri (Maximum Residue Levels-MRLs) determinate pe baza evaluărilor riguroase, ştiinţifice.

Nivelurile maxime de reziduuri reprezintă cea mai mare cantitate de reziduuri dintr-o substanţă activă acceptată în produsele agricole alimentare atunci când pesticidele sunt aplicate corect, în conformitate cu bunele practici agricole. Nivelul maxim de reziduuri nu reprezintă limita de sigurantă toxicologică. Limitele reziduale maxime admise (MRLs) sunt un standard de comercializare.

Doza zilnică acceptabilă dintr-o substanţă activă este cantitatea estimată de reziduuri care poate fi consumată în condiţii de sigurantă în fiecare zi, pe tot parcursul vieţii, aplicându-se un factor de siguranţă de cel puţin 100 de ori mai mic decât nivelul la care se poate observa un posibil efect nociv.

Mai concret: pentru a ajunge la un posibil efect advers observabil, ar trebui ca o persoană să consume mai mult de 7000 de roşii (tomate) pe zi pe durata întregii vieţi, acestea conţinând reziduuri ale unui pesticid la nivelul maxim de reziduuri admise (MRLs).

În Uniunea Europeană, limitele maxime de reziduuri sunt stabilite de către Comisia Europeană, în urma unui proces de reglementare care implică Autoritatea Europeană pentru Siguranţă Alimentară (EFSA) şi Statele Membre. În Uniunea Europeană, anual, peste 70.000 de mostre de produse agricole sunt testate în vederea determinării conţinutului de reziduuri ca parte a programului UE de monitorizare a reziduurilor. Prin Laboratorul Central Fitosanitar, şi România derulează un program naţional anual de monitorizare a reziduurilor din plante.

Rezultatele programului de monitorizare arată că niciun consumator nu este expus la reziduuri de pesticide în alimente la nivelul la care i-ar fi pusă în pericol sănătatea, iar Comisia Europeană, precum şi EFSA, au confirmat în mod repetat cǎ nivelul scăzut de reziduuri în produsele alimentare analizate nu prezintă riscuri pentru consumatori.

Rapoartele arată că 95% -97% din probele testate în ultimul raport anual de monitorizare a reziduurilor fie nu conţin cantităţi măsurabile de reziduuri, fie acestea sunt sub limita maximă de reziduuri şi respectă nivelurile de pesticide permise pentru produsele alimentare în UE.

Sursă: http://agrointel.ro

Distribuie articolul: