Home » Noutăţi. Новости » Kinto Duo – De la rădăcini sănătoase la recolte înalte!
Kinto Duo – De la rădăcini sănătoase la recolte înalte!

Kinto Duo – De la rădăcini sănătoase la recolte înalte!

Caracteristicile fungicidului pentru tratarea seminţelor Kinto® Duo

Substanţe active: triticonazol, 20 g/l + procloraz, 60 g/l

Grupa chimică: triazoli + imidazoli

Forma preparativă: suspensie concentrată (SC)

Acţiune: profilactică, eridicativă

Distribuirea în plantă: triticonazol – sistemică, procloraz – de contact şi translaminară (local-sistemică)

Mod de acţiune/Mod de utilizare: tratarea seminţelor înainte de însămânţarea acestora.

Principalele beneficii:

·        Eficient contra putregaiului rădăcinilor, mălurii şi mucegaiului de zăpadă.

·        Protejează sistemul primar al rădăcinii plantei şi, în consecinţă, contribuie la creşterea numărului spicelor productive.

Regulamentul privind utilizarea şi spectrul acţiunii:

Cultura: grâu, orz

Doza de utilizare: 2,5 l/t

Spectrul acţiunilor/bolile:

Grâul de toamnă: mălura dură a grâului (Tilletia caries, Tilletia laevis), tăciunele zburător al grâului (Ustilago tritici), fusarium (Fusarium spp.), helmintosporioza (Helminthosporium spp.), mucegaiul seminţelor (Penicillium spp., Aspergillus spp. ş.a.), mucegaiul de zăpadă (Microdochium nivale), septorioza (Septoria nodorum), făinarea (Blumeria graminis).

Grâul de primăvară: mălura dură a grâului (Tilletia caries, Tilletia laevis), tăciunele zburător al grâului (Ustilago tritici), fusarioza (Fusarium spp.), helmintosporiosa (Helminthosporium spp.), mucegaiul seminţelor (Penicillium spp., Aspergillus spp. ş.a.).

Orzul de toamnă: mălura dură (de piatră) a orzului (Ustillago hordei), tăciunele zburător al orzului (Ustillago nuda), fusarioza (Fusarium spp.), helmintosporiosa (Helminthosporium spp.), cercosporioza (Pseudocercosporella herpotrichoides), putregaiul rădăcinilor, mucegăiurile seminţelor (Penicillium spp., Aspergillus spp. ş.a.), pătarea reticulară (Drechslera teres).

Orzul de primăvară: mălura dură (de piatră) a orzului (Ustillago hordei), tăciunele zburător al orzului (Ustillago nuda), fusarioza (Fusarium spp.), helmintosporioza (Helminthosporium spp.), cercosporioza (Pseudocercosporella herpotrichoides), putregaiul rădăcinilor, mucegăiurile seminţelor (Penicillium spp., Aspergillus spp. ş.a.), pătarea reticulară (Drechslera teres).

Secara, triticale: bolile mălurii (Ustillago tritici, Tilletia secalis ş.a.), fusarioza (Fusarium spp.), helmintosporiosa (Helminthosporium spp.), cercosporioza (Pseudocercosporella herpotrichoides), putregaiul rădăcinilor, mucegăiurile seminţelor (Penicillium spp., Aspergillus spp. ş.a.), mucegaiul de  zăpadă (Microdochium nivale).

Acţiune suplimentară: pătarea reticulară (Drechslera teres), septorioza (Septoria nodorum), rinhosporios (Rhynchosporium secalis), putrezirea coletului (Pythium spp.), alternaria, înnegrirea spicelor (Alternaria spp.), sfîşierea frunzelor (Pyrenophora spp.).

Kinto-Duo-pag23-romana

Notă: Eficacitate redusă – preparatul controlează bolile la nivelul de 40-50% şi înăbuşă substanţial dezvoltarea lor; Eficacitate înaltă – preparatul asigură o eficacitate la maximum posibilă privind controlul bolilor şi prevenirea lor.

Kinto® Duo conţine două substanţe active – procloraz şi triticonazol, care se completează reciproc, crescând, astfel, eficacitatea tratării seminţelor. Aceste substanţe active fac parte din diferite grupe chimice şi se caracterizează prin diferite mecanisme de acţiune asupra patogenilor, precum şi prin reacţii diferite în sol, seminţe şi plante.

Procloraz aparţine grupului de imidazoli şi este o combinaţie puternică între o activitate sistemică şi una penetrantă (translaminară), pătrunde în învelişul seminţei şi distruge infecţia de la suprafaţă, dezinfectând sămânţa de ciupercile localizate pe suprafaţa seminţelor şi în stratul aleuronic. De asemenea, preparatul dezinfectează solul din jurul seminţei şi sistemul de rădăcini, ceea ce este foarte important pentru obţinerea unor plante sănătoase, cu o productivitate maximă. Această substanţă activă are o eficacitate înaltă împotriva mai multor tipuri de putregai ale rădăcinii: fuzarioza, helmintosporioza, protejează de pătarea reticulară şi pătarea brună,  acţionează activ împotriva mucegaiului de zăpadă. Anume datorită substanţei procloraz, Kinto® Duo are o acţiune protectoare împotriva putregaiului rădăcinii al cercosporozei.

Infestarea-rusBolile bazei tulpinii sunt provocate de ciuperci, care afectează mai întâi sistemul radicular primar şi doar mai târziu – sistemul radicular secundar şi baza tulpinii. Infectarea plantelor are loc în cazul contactului lor cu patogenul care se conţine pe resturile vegetale şi în sol.

Acţiunea local-sistemică a proclorazului permite reţinerea acestei substanţe active în stratul de sol de lîngă rădăcină şi al bazei tulpinii, ceea ce permite protecţia plantelor împotriva infectării cu agenţi patogeni. În cazul folosirii preparatelor care conţin doar substanţe sistemice active, se poate obţine rezultatul când concentraţia dominantă a substanţelor active ale preparatului, într-un timp scurt, se va regăsi în partea aeriană a plantei, iar sistemul radicular şi baza tulpinii rămân neprotejate.

Triticonazol aparţine grupului de triazoli, distruge infecţia exterioară şi cea din interiorul plantei, datorită acestui fapt fiind foarte eficient împotriva mălurii, a putregaiurilor radiculare  fuzarioza şi helmintosporioza şi a septoriozei tulpinilor. El are o acţiune sistemică pronunţată, pătrunde în tulpină, asigurând o protecţie sigură în perioada de la încolţirea seminţelor până la înfrăţire. De asemenea, e important de menţionat faptul că, în comparaţie cu mulţi alţi triazoli, triticonazolul nu scade germinaţia seminţelor şi nu înăbuşă dezvoltarea plantelor. Triticonazol dezinfectează seminţele, iar procloraz dezinfectează şi solul, şi seminţele. 

Datorită proprietăţilor sistemice şi translaminare, precum şi spectrului larg de acţiuni, Kinto® Duo controlează eficient cel mai dăunător patogen, care se conţine în seminţe şi în sol şi care atacă plantele în fazele timpurii de dezvoltare.

Păstrarea şi dezvoltarea intensivă a sistemului radicular primar sunt primul şi cel mai important factor pentru realizarea potenţialului genetic al culturilor cerealiere de toamnă şi de primăvară. Pentru aceasta, este necesar controlul la timp şi stoparea dezvoltării fuzariozei, helmintosporiozei  ş.a., iar infecţia – să nu fie lăsată să se răspândească în sistemul radicular secundar (de bază). Drept rezultat, acest lucru contribuie la o creştere şi dezvoltare mai bună a plantei, creşte rezistenţa lor la atacul bolilor frunzelor şi spicului.

Kinto® Duo asigură o luptă eficientă împotriva mucegaiului de zăpadă.

Consecinţele afectării plantelor grâului de toamnă cu mucegaiul de zăpadă (Microdochium nivale). 

Kinto-Duo-pag25-romana

Eficacitatea utilizării Kinto® Duo, 2,5 l/t, comparativ cu tratarea standard împotriva mucegaiului de zăpadă la grâul de toamnă.

Kinto-Duo-pag25-romanaKinto-Duo-pag25-romana

Kinto® Duo este baza pentru obţinerea semănăturilor sănătoase şi uniforme şi a recoltei înalte

Kinto® Duo este un fungicid pentru tratamentul seminţelor selectiv, astfel nu există riscul de a afecta semănăturile după tratarea nemijlocită.

Este demonstrat ştiinţific faptul că majoritatea triazolilor, într-o măsură oarecare, au proprietăţi  retardante (tebuconazol, metconazol ş.a.). Pătrunzând în plantă, acestea provoacă schimbări privind balanţa fitohormonilor, în primul rând, a hiberelinelor şi demonstrează proprietăţi de reglare a creşterii. Aceasta înseamnă că la mărirea concentraţiei de substanţă activă putem avea consecinţe negative (reţinerea apariţiei semănăturilor, reţinerea dezvoltării plantelor şi oprimarea lor). Asemenea situaţii pot avea loc în cazul folosirii normelor de substanţă recomandate, când seminţele sunt semănate în solul uscat sau în cazul insuficienţei de umiditate în timpul încolţirii seminţelor şi dezvoltării plantelor. Planta încearcă să utilizeze toată umiditatea disponibilă din sol şi, odată cu aceasta, utilizează doze înalte de substanţă activă. În perioada când celulele vegetale nu au o creştere intensivă din cauza insuficienţei de umiditate, concentraţia substanţei active în celulele plantei creşte şi depăşeşte nivelul necesar, în care procesele de creştere se dezvoltă fără abateri. În consecinţă, are loc reţinerea dezvoltării semănăturilor şi alte procese negative.

Triticonazol – este o excepţie printre triazoli. La mărirea chiar şi de 5 ori a concentraţiilor optime, nu are o influenţă negativă asupra plantelor.

Colorantul aprins care se conţine în preparat permite simplificarea controlului calităţii tratării seminţelor. Acest lucru este important pentru asigurarea distribuţiei uniforme pe tot materialul semincer.

Mărirea suprafeţei însămânţate cu păioase şi porumb şi saturaţia cu cereale a dus la aceea că procedeele agrotehnice, alternanţa culturilor în asolamente, nu întotdeauna preîntâmpină eficient răspândirea anumitor boli ale grâului şi orzului. În afară de aceasta, chiar şi la apariţia necesităţilor tehnologice, întreprinderii îi va fi dificil să schimbe rapid asemenea factori, cum ar fi culturile premergătoare, să introducă prelucrarea (cultivarea) corespunzătoare a solului şi să aleagă soiuri rezistente la boli – lucru foarte important pentru asigurarea semănăturilor sănătoase.

Mărirea cotei (mai mult de 50%) de cereale în structura suprafeţelor însămânţate duce la schimbarea structurii specifice a patogenului solului în favoarea ciupercilor – patogeni ai putregaiului radicular, precum şi a altor boli, patogenii cărora se păstrează în seminţe şi în sol. Complexul patogen al bobului include zeci de tipuri de ciuperci şi bacterii, printre care o parte semnificativă îl ocupă patogenii putregaiurilor radiculare: helmintosporioza şi fuzarioz, alternarioza, tăciunelui dur şi zburător, mucegaiului de zăpadă şi pătările. Totodată, creşte şi dauna provocată de aceste boli.

Ele sunt capabile să provoace pieirea semănăturilor, micşorarea înfrăţirii productive, a numărului de boabe în spic, a masei 1000 de boabe, coacerea precoce şi căderea culturilor cerealiere, înrăutăţirea calităţii bobului şi micşorarea bruscă a recoltei.

De aceea este deosebit de importantă utilizarea fungicidului pentru tratarea seminţelor cu eficienţă înaltă.

Kinto® Duo protejează eficient plantele tinere de multe organisme patogene, chiar şi în cazul unui fundal înalt al infecţiei.

Cercetările experimentale şi cele de producere, care s-au făcut în diferite zone climatice, au confirmat înalta eficienţă a tratării împotriva principalelor boli ale culturilor păioase, au demonstrat influenţa pozitivă asupra indicatorilor biomatematici ai plantelor, dezvoltarea sistemului radicular şi productivitatea.

La planificarea semănatului grâului de toamnă sau a orzului de toamnă pe o suprafaţă cu un înalt fon al infecţiei, în asolamente saturate cu cereale, la folosirea prelucrării minime a solului, se recomandă utilizarea Kinto® Duo cu doza de 2,5 l/t.

Chiar şi în condiţii de secetă, produsul nu provoacă fitotoxicitate plantelor şi are un spectru larg de boli controlate ale seminţelor şi semănăturilor.

Kinto® Duo este recomandat şi în utilizarea pe suprafeţele însămânţate şi suprafeţele cu tehnologii intensive de creştere, unde se planifică obţinerea unei roade bogate.

Seminţele dezinfectate cu Kinto® Duo pot fi semănate imediat, nemijlocit după tratare

Utilizaţi Kinto® Duo în cele mai dificile situaţii – pe suprafeţe cu un fon înalt de infecţii, în asolamente saturate cu cereale, la folosirea prelucrării minimale a solului, după predecesor porumb, pe suprafeţele cu cîmpuri seminciere. 

Pentru informaţii suplimentare: 

Biroul de consultare BASF în Republica Moldova:

GSM: 0 691 37 703