Home » Analitica. Аналитика » Franța și Italia: ajutor de criză de 100.000 euro/fermier!
Franța și Italia: ajutor de criză de 100.000 euro/fermier!

Franța și Italia: ajutor de criză de 100.000 euro/fermier!

Distribuie articolul:

Comisia Europeană a aprobat pentru Franța și Italia ajutoare de criză de maxim 100.000 de euro/fermier. Și Ungaria acordă un astfel de ajutor agricultorilor. În Olanda, cultivatorii de cartofi și de flori sunt sprijiniți financiar să depășească dificultățile cauzate de criza sanitară.

Franța

La 20 aprilie 2020, Comisia a aprobat, în temeiul cadrului temporar, o schemă „umbrelă” a Franței menită să sprijine întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și întreprinderile mari afectate de epidemia de coronavirus.

Schema, denumită „Régime Cadre Temporaire”, cuprinde:

  1. a) ajutor limitat sub formă de subvenții directe, injecții de capital, avansuri rambursabile și împrumuturi subvenționate, până la o valoare nominală maximă de 100 000 EUR pe întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul agricol primar, de 120 000 EUR în sectorul pescuitului și acvaculturii și de 800 000 EUR în toate celelalte sectoare;
  2. b) garanții de stat pentru împrumuturi însoțite de garanții pentru băncile care canalizează ajutoarele de stat către economia reală; și/sau
  3. c) credite publice subvenționate cu dobânzi avantajoase destinate întreprinderilor.

Italia

Comisia Europeană a aprobat o schemă în valoare de 70 de milioane EUR pentru sprijinirea întreprinderilor active în sectorul agricol și al pescuitului din regiunea Campania, în contextul epidemiei de coronavirus.

Schema a fost aprobată în temeiul cadrului temporar privind ajutoarele de stat, adoptat de Comisie la 19 martie 2020 și modificat la 3 aprilie 2020 și 8 mai 2020. Sprijinul se va acorda sub formă de granturi directe și va fi accesibil întreprinderilor de toate dimensiunile, inclusiv persoanelor care desfășoară activități independente, implicate în sectoarele agriculturii, pescuitului și acvaculturii de pe teritoriul regiunii Campania.

Scopul schemei este să răspundă nevoilor de lichidități ale acestor întreprinderi, pentru a le ajuta să își continue activitățile în timpul epidemiei și după aceea. Se preconizează că măsura va sprijini peste 1 000 de întreprinderi. Comisia a constatat că schema italiană respectă condițiile prevăzute în cadrul temporar. În special, ajutoarele nu depășesc 120 000 EUR pe întreprindere activă în sectorul pescuitului și acvaculturii și 100 000 EUR pe întreprindere activă în domeniul producției primare de produse agricole.

La 4 mai 2020, Comisia a aprobat, în temeiul cadrului temporar, o schemă italiană de ajutor de stat, în valoare de 30 de milioane EUR, pentru sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii din sectorul agricol și al pescuitului, în contextul epidemiei de coronavirus. Schema urmărește să faciliteze accesul la mijloacele financiare de care au nevoie aceste întreprinderi pentru a-și acoperi nevoile imediate de capital de lucru și pentru a-și menține activitățile. În cadrul schemei, sprijinul se va acorda sub formă de împrumuturi cu dobândă zero din partea Institutului pentru piața agricolă și alimentară (ISMEA), deținut de stat.

La 21 aprilie 2020, Comisia a aprobat, în temeiul cadrului temporar, o schemă italiană în valoare de 50 de milioane EUR pentru sprijinirea sectorului agricol, forestier și al pescuitului în regiunea Friuli Venezia Giulia, în contextul epidemiei de coronavirus. Măsura va sprijini întreprinderile de toate dimensiunile care își desfășoară activitatea în sectorul agricol, forestier și al pescuitului din regiunea Friuli Venezia Giulia, care se confruntă cu dificultăți din cauza epidemiei de coronavirus. În cadrul schemei, sprijinul se va acorda sub formă de credite cu dobânzi avantajoase canalizate prin intermediul instituțiilor financiare și sub formă de subvenții directe. Obiectivul schemei este de a ajuta întreprinderile din aceste sectoare să facă față problemelor legate de lichidități generate de criza provocată de coronavirus, oferindu-le acces la mijloacele financiare de care au nevoie pentru a-și acoperi nevoile imediate de capital de lucru și de investiții, asigurând astfel continuarea activităților lor.

La 21 aprilie 2020, Comisia a aprobat, în temeiul cadrului temporar, o schemă italiană de ajutor de stat pentru sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii din sectorul agricol, forestier, al pescuitului și acvaculturii, în contextul epidemiei de coronavirus. În cadrul schemei, sprijinul se va acorda prin Fondul de garantare ISMEA deținut de stat, prin intermediul instituțiilor financiare, sub formă de: (i) garanții de stat care vizează creditele pentru investiții și capital de lucru; (ii) subvenții directe, sub forma renunțării la taxa aplicabilă garanțiilor acordate. Schema urmărește să le faciliteze acestor întreprinderi accesul la mijloacele financiare de care au nevoie pentru a-și acoperi nevoile imediate de capital de lucru și de investiții și pentru a-și menține activitățile.

Olanda

La 8 mai 2020, Comisia a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o schemă olandeză care despăgubește întreprinderile din sectorul floriculturii, în special al horticulturii de specialitate și din sectorul cartofilor pentru pierderea veniturilor sau suportarea de costuri suplimentare legate de prăbușirea cererii pentru produsele lor.

Prin această schemă se vor aloca 600 de milioane EUR pentru sprijinirea fermierilor și a comercianților din sectorul floriculturii și al horticulturii de specialitate pentru piața serviciilor alimentare care au fost afectați de epidemia de coronavirus. O sumă de 50 de milioane EUR este prevăzută pentru despăgubirea cultivatorilor de cartofi afectați de epidemie. În cadrul schemei, acești operatori vor avea dreptul la despăgubiri pentru anumite daune suferite, precizează comunicarea Comisiei Europene.

Distribuie articolul: